+31 615 500 900 (Direct contact met WhatsApp) info@wijkopenbouwmachines.nu

Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk. WijKopenBouwmachines.nu gevestigd Gendringseweg 2, 7045 AR Azewijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Privacy verklaring

WijKopenBouwmachines.nu gevestigd Gendringseweg 2, 7045 AR Azewijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

WijKopenBouwmachines.nu

Gendringseweg 2

7045 AR Azewijn

[t] +31 615 500 900

[i] www.wijkopenbouwmachines.nu

[e] info@wijkopenbouwmachines.nu

KVK 83934758

Functionaris voor de gegevensbescherming is de “Functionaris Gegevensbescherming van WijKopenBouwmachines.nu” Hij/zij is te bereiken via info@wijkopenbouwmachines.nu

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

WijKopenBouwmachines.nu verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@broersmachinery.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

WijKopenBouwmachines.nu verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • WijKopenBouwmachines.nu analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • WijKopenBouwmachines.nu volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • WijKopenBouwmachines.nu verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

WijKopenBouwmachines.nu neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WijKopenBouwmachines.nu) tussen zit. 

WijKopenBouwmachines.nu gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Hubspot
 • SemRush
 • SEOYoast
 • Google Analytics
 • Google Ads

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WijKopenBouwmachines.nu bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 2 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

WijKopenBouwmachines.nu deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. WijKopenBouwmachines.nu blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt WijKopenBouwmachines.nu uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Nog niet van toepassing

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

WijKopenBouwmachines.nu gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. WijKopenBouwmachines.nu gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Linkedin
 • Facebook
 • Twitter
 • Whatsapp
 • Google+

Bijvoorbeeld: Cookie: Googly Analytics: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WijKopenbouwmachines.nu en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wijkopenbouwmachines.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Broers Machinery wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WijKopenBouwmachines.nu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@wijkopenbouwmachines.nu. 

WijKopenBouwmachines.nu heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

F.A.Q.

Vind u het antwoord niet op uw vraag? Geen probleem, stel uw vraag direct aan ons. Normaal antwoorden we binnen 24 uur tijdens werkdagen. 

Van graafmachine tot generator

WijKopenBouwmachines.nu is altijd op zoek naar bouwmachines, en heeft altijd interesse in uw aanbod.  Ongeacht de staat van de machine, wij zijn geïnteresseerd.

Professioneel, betrouwbaar en snel geregeld

Met een team van bouwmachine professionals houden wij ons dagelijks bezig met het inkopen, onderhouden, repareren en restaureren van bouwmachines. Door onze marktkennis en korte lijnen zijn we in staat snel de juiste prijs te bepalen. 

Wereldwijd tevreden relaties.

Nadat we uw bouwmachine hebben gekocht vinden onze bouwmachines hun weg vervolgens naar onze afnemers, wereldwijd. Daarbij houden we alles in eigen beheer om een efficiënt, transparant en tijdsbesparend te kunnen werken en onze relaties een maximale klanttevredenheid te bieden.

Als u tevreden bent over ons aanbod en akkoord gaat zorgen we voor een snelle afhandeling en wordt uw machine wordt door onze eigen transportservice opgehaald.

Direct contact met onze bouwmachine professionals

Laat ons weten welke machines u te koop heeft en onze inkopers nemen contact met u op.  Door onze marktkennis kan er in veel gevallen direct een aanbieding gedaan en anders maakt ons inkoopteam een fysieke afspraak met u om de machine te taxeren.

Bied uw machine direct aan met WhatsApp

De snelste manier om uw machine aan te bieden is door te klikken op de WhatsApp button. U kunt ons direct foto’s sturen en wij kunnen contact met u opnemen.

Neem contact op

Privacy

WijKopenBouwmachines BV

Gendringseweg 2

7045 AR AZEWIJN

Nederland

KVK 83934758

v

Whatsapp klik hier